Zatvoreno-otvoreno

Mikloš Biro: Multietnička Vojvodina – između ideala sinergije i potencijalnog konflikta

Mikloš Biro rođen je 1946. godine u Kikindi. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao (1982) na Beogradskom univerzitetu. Postdoktorske studije iz Kognitivne psihoterapije pohađao je na University of Oxford, UK, 1986.

Profesor je Kliničke psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu. Bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu u periodu od 2004–2006. Boravio je kao gostujući profesor na University of Arkansas, Department of Psychology, 1990. Držao je predavanja po pozivu na University of California at Berkeley (2001), University of Pennsilvania (2003), University of Vadodara, India (2005) i University of Puna, India (2005).

Ima objavljene 4 monografije, 7 udžbenika i 185 naučnih radova. Višestruko je citiran: u SSCI – 192 puta, na Google Scholar – 422 puta.

Dobitnik je nagrade “Dr Borislav Stevanović” za naučni doprinos psihologiji 1992. godine, nagrade Sekretarijata za nauku APV za najcitiranijeg naučnika u oblasti društvenih i humanističkih nauka 2006. godine, te nagrade “Dr Ljuba Stojić” za doprinos razvoju psihologije 2010. godine.

Preuzmite tekst “Mikloš Biro: Multietnička Vojvodina – između ideala sinergije i potencijalnog konflikta” u PDF formatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close