O nama

Udruženje “Centar za interkulturnu komunikaciju”, skraćeni naziv “CINK“, je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje.

Osnovano je 15. avgusta 2012. godine u Novom Sadu.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje i stvaranje uslova za aktivnu interkulturnu komunikaciju, očuvanje tradicionalnih oblika kulture, unapređivanje i promovisanje savremenog kulturnog stvaralaštva, kreiranje kulturnih politika, unapređenje položaja kulture u elektronskim i štampanim medijima.


Radi ostvarenja oviih ciljeva Udruženje:

  1. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture i medija;
  2. Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koje se odnose na kulturu i medije;
  3. Realizuje različite oblike medijske produkcije;
  4. Organizuje društvena istraživanja;
  5. Objavljuje časopise i druge periodične publikacije iz oblasti delovanja Udruženja;
  6. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave kulturom i medijima.

Udruženje “Centar za interkulturnu komunikaciju” upisano je u Registar udruženja Agencije za privredne registre pod brojem 7719/2012.

Matični broj Udruženja je 28091265.

Kontakt

Adresa Udruženja je: Braće Ribnikar 56 / 401, 21000 Novi Sad, Srbija.

Zastupnik Udruženja je Aleksandra Đurić Bosnić.

Kontakt osoba:

Aleksandra Đurić Bosnić
sasabosnicdjuric@gmail.com
064 / 13 98 007

www.cink.rs

    Back to top button
    Close